قیمت فیش حقوقی برای دادگاه

ضمانت یکی از حساس‌ترین و مهم‌ترین موضوعات حقوقی و کیفری محسوب می‌شود. نیاز به ضمانت ممکن است یک یا چند بار در زندگی کاری و شخصی هر فردی پیش آید. در این میان گاهی برای ضمانت در دادگاه به فیش حقوقی نیاز می‌شود. اگر فرد خود کارمند رسمی دولت باشد، فیش حقوقی خود را ارائه می‌کند. در غیر این صورت نیاز به فیش حقوقی کارمند دیگری است. یکی از راه‌های دسترسی به فیش حقوقی برای ضمانت در دادگاه، اجاره فیش حقوقی و ارائه آن به عنوان ضمانت است. حال ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که شرایط و قیمت اجاره فیش حقوقی چگونه است؟ برای یافتن پاسخ این سوال با ما در ادامه این مطلب همراه باشید.

شرایط فیش حقوقی برای ضمانت در دادگاه

یکی از قرارهای تامین کیفری، قرار وثیقه با فیش حقوقی است. در این شرایط فردی که شرایط لازم موردنظر دادگاه را داشته باشد، با داشتن فیش حقوقی یا جواز کسب می‌تواند کفالت و ضمانت فرد متهم را بر عهده بگیرد. برای عهده‌دار شدن ضمانت ارائه کارت ملی و فیش حقوقیِ ضامن الزامی است.

نحوه ضمانت با فیش حقوقی در دادگاه به این صورت است که در بعضی از دعاوی کیفری و بنا بر تشخیص مقام قضاییِ دادگاه، برای فرد مطلع یا متهم امکان دارد قرار وثیقه با فیش حقوقی صادر شود. در این صورت فرد باید فیش حقوقی را به عنوان ضمانت به دادگاه ارائه کند.

 ضامن و ارائه‌کننده فیش حقوقی، باید شرایط زیر را برای ضمانت دارا باشد:

  • شخصی که به عنوان کفیل و یا ضامن معرفی می‌شود، باید کارمند با فیش حقوقی معتبر و دارای گواهی کسر از حقوق باشد.
  • کارت ملی ضامن باید همراه با فیش حقوقی به دادگاه ارائه شود.
  • فیش حقوقی بازنشستگان برای کفالت قابل قبول نیست. (فقط در بعضی از موارد برای قرار وثیقه در دادگاه با فیش حقوقی، امکان بازنشسته بودن کفیل وجود دارد.)
  • شخصی که دارای جواز کسب است را نیز به عنوان کفیل و ضامن می‌توان به دادگاه معرفی کرد.

افرادی که به عنوان مطلع یا متهم به دادگاه احضار می‌شوند، بهتر است با یک ضامنِ دارای فیش حقوقی یا صاحب سند ملکی به دادگاه مراجعه کنند. در آنجا ضامن در حضور نماینده دفتر و خانواده، متهم را برای یک سال ضمانت می‌کند. در صورتی که بعد از یک سال همچنان پرونده موردنظر باز باشد، خانواده متهم موظف به تمدید قرارداد اجاره فیش حقوقی با ضامن هستند.

شرایط فیش حقوقی برای ضمانت در دادگاه

قیمت اجاره فیش حقوقی برای ضمانت

امروزه افراد یا موسساتی که فیش حقوقی دارند و کارمند رسمی دولت هستند، آن‌ را در ازای مبلغی اجاره می‌دهند. قیمت اجاره فیش حقوقی برای آزادی زندانی نرخ‌های متفاوتی دارد. نمی‌توان گفت نرخی مشخص و ثابت میان افراد برای اجاره فیش حقوقی وجود دارد؛ بلکه این قیمت فردبه‌فرد و موسسه به موسسه متفاوت است. به هیچ عنوان نباید بدون تحقیق و اطمینان از فرد فیش حقوقی را اجاره کنید. گاهی در این میان سودجویانی هستند که با سوءاستفاده از شرایط سخت متهم و خانواده او، حق آن‌ها را ضایع می‌کنند.

این نکته را نیز در نظر داشته باشید که اگر از محل نامشخصی اقدام به تنظیم سند کرده باشید، پس از اعلام کارشناس مبنی بر اینکه فیش معرفی شده به عنوان وثیقه اعتبار لازم را ندارد، نمی‌توان اعتراضی برای درخواست مرخصی زندانی ارائه کرد. در این شرایط متقاضی زمان زیادی را از دست داده است و همچنین باید تا یافتن فیش حقوقی معتبر دیگری و گذراندن مجدد روند بررسی وثیقه، مدتی را در بازداشت بگذراند.

به همین دلایل بهتر است فیش حقوقی، سند، جواز کسب و دیگر موارد تعیین شده جهت ضمانت را از نزدیکان خود، افراد معتبر و یا موسسات معتبر اجاره کنید تا در این باره هزینه و زمان خود را از دست ندهید و روند دادگاه‌تان به مشکل نخورد.

قیمت اجاره فیش حقوقی برای ضمانت

گاهی دادگاه برای ضمانت متهم، قرار وثیقه فیش حقوقی را صادر می‌کند. اجاره فیش حقوقی باید از یک فرد دارای شرایط مشخص شده از سوی دادگاه باشد. کارمند رسمی دولت، بازنشسته نبودن، ارائه فیش حقوقی معتبر و گواهی کسر از حقوق به همراه کارت ملی از شرایط ذکرشده هستند. در این میان برخی افراد و موسسات اقدام به اجاره فیش حقوقی خود می‌کنند. پیش از اجاره از آن‌ها باید بررسی شود که اعتبار لازم را دارا باشند. قیمت اجاره نیز بسته به ارزش فیش حقوقی و فرد ضامن متفاوت است.